• Wolność od matriksa

  Gdy przyglądam się temu, jak ludziom na całym świecie otwierają się oczy na prawdziwą naturę systemu, w którym żyli, i jak budzą się ze swojego snu, przypomina mi się scena z pierwszej części filmu „Matrix”. Głównemu bohaterowi – po dokonaniu…

 • Nie muszę czynić niczego

  Jednym z najbardziej fundamentalnych nieświadomych programów w ludzkim umyśle jest idea, że coś musimy. Wydaje nam się, że musimy zyskać aprobatę innych, że potrzebujemy coś udowodnić, że musimy pracować po to, żeby zarobić, że potrzebujemy robić coś dla innych, że…

 • Twórca, którym jesteś

  Czy wiesz, że jesteś nieskończenie piękną Boską Istotą o mocy tworzenia absolutnie wszystkiego?Czy wiesz, że w tej chwili tworzysz swoje doświadczenie dokładnie takim, jakim je przeżywasz? I że nigdy przenigdy nie byłeś ofiarą świata, gdyż zawsze otrzymywałeś rezultat swoich myśli…

 • Grudzień 2020 – miesiąc przemian

  Jeśli jesteś zainteresowany naukowym podejściem do zmian w świadomości w związku z nasilonym promieniowaniem kosmicznym, ewentualnością wyzerowania pola magnetycznego Ziemi i wieloma innymi zjawiskami, które mają miejsce lub mogą mieć miejsce w kosmosie w najbliższych dniach i tygodniach, może będziesz…

 • Głębsze znaczenie choroby

  Wydaje się, że uwaga większości ludzi na świecie skupia się obecnie na obronie przed tzw. wirusem COVID-19. Czy jest możliwe, że jako ludzie przeoczamy, czym faktycznie jest choroba, nie pozwalając tym samym na uzdrowienie? A co jeśli rozwiązanie wszystkich ludzkich…

 • Zająć się sobą – odczepić się od innych

  … Ta prosta formuła nie tylko znacznie ułatwia życie, ale również – jeśli się ją autentycznie zastosuje – pomaga uzdrowić konflikt oddzielenia. Gdy zajmujemy się sobą i odczepiamy się od innych, porzucamy bowiem nasze oczekiwania, jacy powinni być inni oraz…

 • Świat przekonań

  Świat ludzkiej percepcji jest światem przekonań. Przekonania to myśli na tyle w nas zakorzenione, że nawet nie bierzemy pod uwagę ich zakwestionowania. Wierzymy w ich prawdziwość. A świat, który postrzegamy, zdaje się potwierdzać to, w co wierzymy. Po prostu spotykamy…

 • Nieuwarunkowany umysł

  Nieuwarunkowany umysł chodzi swoimi ścieżkami, słucha jedynie serca i kwestionuje wszystkie wyuczone przekonania. Uwarunkowany umysł z kolei robi to, czego go nauczono, słucha swojego intelektualnego umysłu i wierzy w prawdziwość własnych przekonań. Uwarunkowany umysł nie wie, że jest uwarunkowany. Nie…

 • To wszystko gra

  Czy zauważyłeś, że wszystko, co się dzieje w ramach ludzkiego postrzegania i myślenia jest zwykła grą? Twoja praca jest grą, twoja rola społeczna jest grą, twoja utożsamienie z określoną religią, filozofią, płcią jest grą. Wybory prezydenckie są grą. Koronawirus i…

 • Czy owce pójdą za sercem?

  Wyobraź sobie, że jesteś owcą na pastwisku pełnym owiec. Twojego stada strzeże pies. Owce nie rozpraszają się, bo pies biega dookoła nich i szczeka. Tym psem jest zewnętrzny świat, który mówi: „Musisz robić to, co inni”. Tym psem są wszelkiego…