Wydarzenia

DROGA URZECZYWISTNIENIA – kurs online

Droga Urzeczywistnienia to głęboko transformujący kurs online składający się z 42 godz. nagrań z webinarów na żywo, które odbywały się w 2021 r. Nagrania te są naładowane duchową wiedzą, medytacjami, piękną częstotliwością, a także doświadczeniami uczestników. Cały cykl jest podzielony na 12 spotkań po 2 webinary każdy.

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW

DLA TYCH, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ ZNALEŹĆ
Kurs online Droga Urzeczywistnienia jest medytacyjną podróżą w głąb serca, umysłu i ciała. Przeznaczony jest dla tych, którzy nie chcą już szukać Siebie, ponieważ zdecydowali się ODNALEŹĆ i ŻYĆ jako ucieleśnienie Boga i żywa obecność Miłości w tym świecie.

Kurs ten oferuje duchowe wsparcie i emocjonalne umocnienie dla wszystkich, którzy zdecydowali się wkroczyć na drogę urzeczywistnionego Mistrza – świadomego Twórcy własnego Życia. Dla tych z Was, którzy czują, że już idą tą drogą, może on być okazją do radosnego świętowania i szerzenia miłości.

12 ASPEKTÓW URZECZYWISTNIENIA
12 spotkań reprezentuje 12 promieni, czy też aspektów Urzeczywistnienia naszego Prawdziwego Ja. Na każdym spotkaniu skupiamy się na innym aspekcie. Zachęcam do przejścia przez cały cykl, gdyż stanowi on pewną całość, pewien proces, pewną świetlistą drogę, którą pozwalamy sobie kroczyć. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz skoncentrować się tylko na jednym lub kilku aspektach, to możliwe jest również nabycie wybranych nagrań z tego cyklu jako odrębnych kursów online.

NIE TEORIA, LECZ ŻYWE DOŚWIADCZENIE
Wspólnym mianownikiem wszystkich nagrań w tym kursie online jest Oddech, Świadoma Obecność, Czucie, Otwartość na Impulsy Duszy, gotowość do kwestionowania własnej nieświadomości, przyzwolenie na przepływ Ducha i Komunikacja z Prawdziwym Ja. W każdym z nich będziesz mógł też posłuchać świadectw uczestników spotkań na żywo. Nagrania te są przeznaczone nie tylko dla studentów i absolwentów Kursu Cudów, czy Drogi Mistrzostwa, ale również dla tych, którzy nie mieli do czynienia z żadną z tych ścieżek i idą swoją własną indywidualną drogą. Nie zajmujemy się w nich bowiem teoretyzowaniem ani teologią, lecz jedynie płynącą z Duszy żywą praktyką prowadzącą do głębokiego duchowego, emocjonalnego i fizycznego doświadczenia.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?
A oto skrót informacji o tym, czego możesz się spodziewać na każdym z odrębnych spotkań w ramach tego kursu:

Spotkanie 1 – styczeń 2021: DROGA TWÓRCY (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania nie tylko w pełni uznamy, że jesteśmy twórcami swojego życia, ale będziemy praktykować świadome tworzenie życia w każdym jego aspekcie, rozpoznając moc własnych myśli i wybierając, czego chcemy doświadczać, co chcemy czuć, jakich pragniemy relacji i w jakim świecie chcemy żyć. Dzięki znalezieniu swojej prawdziwej częstotliwości i dostrojeniu do niej, nauczymy się z łatwością przejawiać to, czego nasza dusza pragnie.
Spotkanie 2 – luty 2021: PRZEBUDZONE SERCE, UWOLNIONY UMYSŁ (nagrania z webinarów)
Dopóki nie porzucimy utożsamienia z własnymi myślami, nie znamy swojej prawdziwej natury i nie mamy pojęcia o bezkresnym miłującym wszechświecie, którego jesteśmy częścią. Podczas tego webinaru zobaczymy, jak bardzo możemy odpuścić poleganie na intelektualnym umyśle i żyć jedynie z przestrzeni Serca. Doświadczymy przebaczenia jako uwolnienia myśli i rozpoznania nierzeczywistości grzechu i winy. Dzięki rozwijaniu umiejętności patrzenia na wszystko oczami „początkującego”, zachwycimy się pięknem i boskością świata, który ujrzymy. I pozwolimy sobie kochać i być wdzięczni za każdy aspekt naszego życia.
Spotkanie 3 – marzec 2021: POTĘGA UFNOŚCI I PRZYZWOLENIA (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru będziemy doświadczać, że Życie jest Cudem, a nie problemem. Rozpoznamy, jak z nieczynienia niczego, całkowitego odprężenia i przyzwolenia na przepływ Ducha rodzi się wielka moc, pewność kierunku i jasność działania. Puszczając iluzję kontroli rozpoznamy wyraźną różnicę między życiem w lęku a Życiem opartym na Łasce i Cudach.
Spotkanie 4 – kwiecień 2021: ODKRYWAJĄC SWOJĄ PRAWDZIWĄ MOC (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru uznamy swoją prawdziwą wartość i zobaczymy, jak to jest kroczyć Drogą Mocy, która się nie waha, nie wątpi i nie słabnie, tak abyśmy mogli skutecznie, ale i bez wysiłku funkcjonować w świecie. Zobaczymy doświadczalnie, co to znaczy, że nikt nie może powiedzieć ci, kim jesteś, ponieważ jesteś tylko Ty. Uświadomimy sobie, jak w tym rozpoznaniu znika wszelkie poczucie oddzielenia, nieświadome próby zyskania aprobaty innych, czy obawa przed osądzeniem. Pozwolimy też sobie poczuć, co to znaczyć być jednym ze Źródłem całego stworzenia. Słowem otworzymy się na doświadczenie Mocy bez przeciwieństwa.
Spotkanie 5 – maj 2021: MOJE AUTENTYCZNE „JA” (nagrania z webinarów)
Pod wszystkimi naszymi duchowymi koncepcjami i nieświadomymi przekonaniami odkryjemy drogocenną perłę, jaką jest nasze autentyczne Ja i pozwolimy mu świecić. Połączymy się z polem nieograniczonych możliwości i przypomnimy sobie nasze ukryte talenty, anielskie zmysły i rozbudzimy geniusza, który jest w każdym z nas.
Spotkanie 6 – czerwiec 2021: OŚWIECENIE I ALCHEMIA FIZYCZNEJ PRZEMIANY (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania pozwolimy na zstąpienie Światła Duszy do fizycznego ciała i doświadczanie siebie jako Światła na poziomie komórkowym i subatomowym. Powiemy, czym jest świetliste ciało i będziemy go doświadczać. Przyjrzymy się alchemii fizycznej przemiany i zobaczymy, jak możemy wpływać na naszą genetykę poprzez stan naszego umysłu. Przypomnimy sobie też, że Oświecenie nie jest żadną zmianą ani osiągnięciem, a jedynie rozpoznaniem tego, czym już jesteśmy.
Spotkanie 7 – lipiec 2021: PANOWANIE NAD CZASEM (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru rozpoznamy, jak uznanie własnej niewinności uwalnia nas od utożsamienia z liniowym czasem. Zamiast zmagać się z czasem lub zużywać się pod wpływem czasu, nauczymy się nad nim panować poprzez BYCIE w wiecznym TERAZ. Rozpoznamy też, jak zmienić naszą przeszłość w teraźniejszości i jak świadomie i w twórczy sposób tworzyć nową przyszłość. Dzięki porzuceniu pozostałości poczucia winy, które trzymało nas w złudzeniu liniowego czasu, doświadczymy nieopisanej radości i otworzymy się na przeżywanie życia z tej przestrzeni.
Spotkanie 8 – sierpień 2021: OBFITOŚĆ I PRZEPŁYW (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania uwolnimy z naszych umysłów pozostałości idei braku, który tak mocno zakorzenił się w ludzkim umyśle. Dzięki połączeniu się ze Źródłem Nieograniczonych Zasobów i dostrojeniu do wibracji doskonałej obfitości, otworzymy się na Życie w stanie Łaski i Przepływu.
Spotkanie 9 – wrzesień 2021: KWANTOWE UZDRAWIANIE I RADOŚĆ (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru połączymy się z naszym Uzdrowionym Umysłem i pozwolimy mu pokazać nam, czym jest choroba i czym jest prawdziwe zdrowie, jak go doświadczać i jak nie dać się zwieść pozorom fizycznych symptomów. Będziemy łączyć się ze Źródłem nieograniczonej Energii, Inspiracji i Radości, rozbudzając jednocześnie nasze własne naturalne zdolności uzdrawiania. Doświadczymy też, jak bardzo Radość wpływa na dobrostan umysłu i ciała i poczujemy, co to znaczy, że uzdrawiać to czynić szczęśliwym.
Spotkanie 10 – październik 2021: POKÓJ PONAD WSZELKIM POJMOWANIEM (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania otworzymy się na autentyczne doświadczenie wszechogarniającego pokoju ponad ludzkimi myślami i zdolnością pojmowania. Rozpoznamy też, czym jest prawdziwa akceptacja (choć nie bierność) i jak dzięki niej możemy poczuć, co to znaczy, że NIEBO JEST DOKŁADNIE TU, gdzie jesteśmy. Naturalnym tego rezultatem będzie odprężone i spełnione życie wolne od napięcia czy poczucia braku.
Spotkanie 11 – listopad 2021: JAM JEST WOLNOŚĆ (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania, poczujemy, jak to jest być prawdziwie wolnym – wolnym od koncepcji, wolnym od lęku, wolnym od osądu, wolnym od karmy, wolnym od ograniczających nas przekonań – słowem: wolnym od fałszywego „ja”. Jednocześnie otworzymy się na doświadczenie nieograniczonej wolności, która jest naszą prawdziwą naturą, oraz poczucia pełni i miłości, których nic już nie musi ograniczać ani zakłócać.
Spotkanie 12 – grudzień 2021: PRZEBUDZENI W NOWYM ŚWIECIE (nagrania z webinarów)
Nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu będzie radosnym uwieńczeniem całej naszej wspólnej podróży. Uświadomiwszy sobie naturę snów, wyjdziemy ponad pole bitwy ludzkich przekonań i myśli i połączymy się w Polu Światła i Miłości oraz zajmiemy się świętowaniem postrzegania Nowego Świata i świadomym poruszaniem energią tak, aby nam służyła. Utwierdzimy się też w naszej decyzji, by kroczyć przez życie jako świadomi Twórcy i Mistrzowie Nowej Energii, jako żywa obecność Miłości w formie.

KIM JESTEM?
A teraz kilka słów o mnie, prowadzącym te spotkania. Kim jestem? Jestem doskonałą Wolną Duszą, tak jak Ty. Jestem Pokojem i Radością Boga. Nie jestem tu, by cię nauczać, lecz by z tobą świętować naszą Boską Rzeczywistość dokładnie tu, gdzie jesteśmy. Nie jestem Twoim przewodnikiem, lecz raczej przyjacielem i bratem. Nie jestem teoretykiem, lecz katalizatorem przemiany. Nie dam Ci kluczy do Nieba, lecz pokażę, że one już są w Twoim Sercu. Dziękuję Ci, że jesteś!

NABYWAJĄC DOSTĘP DO NAGRAŃ Z TEGO CYKLU WEBINARÓW:
– będziesz miał/a możliwość współuczestniczenia w pełnej mocy, miłości i radości wibracji oferowanej na tych spotkaniach;
– będziesz mógł/mogła pogłębić swoją praktykę duchową, jakakolwiek by ona nie była;
– będziesz miał/a dostęp do wiedzy i mądrości płynącej wprost ze Źródła Stworzenia, nie tylko za moim pośrednictwem, ale przede wszystkim poprzez własne serce;
– otrzymasz dostęp do ok. 42 godzin nagrań audio ze spotkań na żywo do Twojego użytku;
– będziesz miał/a okazję współtworzenia pola światła, miłości i pokoju wraz z tymi, którzy uczestniczyli w procesie na żywo.

Z RADOŚCIĄ WAS WSZYSTKICH ZAPRASZAM!
Rafał

KOSZT DOSTĘPU DO CAŁEGO CYKLU DROGI URZECZYWISTNIENIA (42 GODZ. NAGRAŃ AUDIO Z 12 SPOTKAŃ WEBINAROWYCH):
850 zł od osoby (zamiast 2400 zł – suma za wszystkie nagrania nabywane osobno)

UZYSKAJ DOSTĘP DO KURSU ONLINE:
Aby uzyskać dostęp do audio z webinarów Droga Urzeczywistnienia, przejdź do SKLEPU.