Wydarzenia

DROGA URZECZYWISTNIENIA – 12 comiesięcznych spotkań w 2021 r.

Drogi Przyjacielu, Promieniu Światła, zapraszam Cię do głębokiej wewnętrznej podróży, którą zatytułowałem Droga Urzeczywistnienia.

12 COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ
Jest to 12 spotkań w formie webinarów w 2021 r. – po jednym spotkaniu w miesiącu. Choć spotkania te już trwają od początku roku, w każdej chwili można do nich dołączyć. Dołączając do spotkań, otrzymasz linki do nagrań z dotychczasowych webinarów oraz dostęp do wszystkich kolejnych webinarów na żywo z tego cyklu.

Każde z dwunastu comiesięcznych spotkań składa się z 2 webinarów po ok. 1 godz. 45 min. – jednego w sobotę i jednego w niedzielę w godz. 20.15-22.00. Dokładną datę takiego weekendowego spotkania w danym miesiącu ogłaszam najpóźniej pod koniec miesiąca poprzedzającego.

DLA TYCH, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ ZNALEŹĆ
Webinary te są medytacyjną podróżą w głąb serca, umysłu i ciała. Przeznaczone są dla tych, którzy nie chcą już szukać Siebie, ponieważ zdecydowali się ODNALEŹĆ i ŻYĆ jako ucieleśnienie Boga i żywa obecność Miłości w tym świecie.

Webinary te oferują duchowe wsparcie i emocjonalne umocnienie dla wszystkich, którzy zdecydowali się wkroczyć na drogę urzeczywistnionego Mistrza – świadomego Twórcy własnego Życia. Dla tych z Was, którzy czują, że już idą tą drogą, mogą one być okazją do radosnego świętowania i szerzenia miłości.

Dla wielu z Was, którzy rezonują ze mną i z tym, co robię, ten cykl webinarów stwarza nam również po prostu możliwość regularnych spotkań, bycia razem, podtrzymywania częstotliwości światła i miłości.

12 ASPEKTÓW URZECZYWISTNIENIA
12 spotkań reprezentuje 12 promieni, czy też aspektów Urzeczywistnienia naszego Prawdziwego Ja. Na każdym spotkaniu skupiamy się na innym aspekcie. Zachęcam do przejścia przez cały cykl, gdyż stanowi on pewną całość, pewien proces, pewną świetlistą drogę, którą pozwolimy sobie razem kroczyć. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz skoncentrować się tylko na jednym lub kilku aspektach, to możliwe jest również wzięcie udział w wybranych webinarach z tego cyklu.

Z drugiej strony, jeśli chcesz wziąć udział w całości, a nie będziesz mógł się pojawić na żywo na którymś spotkaniu, to zawsze możesz w późniejszym terminie odsłuchać nagrania (wszyscy uczestnicy dostaną dostęp do nagrań audio ze spotkań).

Chcę też zaznaczyć, że choć spotkania te z jednej strony są sformułowane jako proces czy też ścieżka, to jednocześnie każdy webinar sam w sobie oferuje pełnię Rozwiązania. Nie musisz więc czekać na Urzeczywistnienie do ostatniego spotkania. Pozwól raczej, by Twoje Urzeczywistnienie było już TERAZ, a każdy webinar niech będzie po prostu tego przypomnieniem. 🙂

NIE TEORIA, LECZ ŻYWE DOŚWIADCZENIE
Wspólnym mianownikiem wszystkich webinarów w tym cyklu będzie Oddech, Świadoma Obecność, Czucie, Otwartość na Impulsy Duszy, gotowość do kwestionowania własnej nieświadomości, przyzwolenie na przepływ Ducha i Komunikacja z Prawdziwym Ja. Będzie też okazja do podzielenia się tym, co nam w duszy gra i do żywej, radosnej interakcji. Ten cykl spotkań jest przeznaczony nie tylko dla studentów i absolwentów Kursu Cudów, czy Drogi Mistrzostwa, ale również dla tych, którzy nie mieli do czynienia z żadną z tych ścieżek i idą swoją własną indywidualną drogą. Nie będziemy się bowiem zajmować teoretyzowaniem ani teologią, lecz jedynie płynącą z Duszy żywą praktyką prowadzącą do głębokiego duchowego, emocjonalnego i fizycznego doświadczenia.

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?
A oto skrót informacji o tym, czego możesz się spodziewać na poszczególnych spotkaniach:

Spotkanie 1 – styczeń 2021: DROGA TWÓRCY (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania nie tylko w pełni uznamy, że jesteśmy twórcami swojego życia, ale będziemy praktykować świadome tworzenie życia w każdym jego aspekcie, rozpoznając moc własnych myśli i wybierając, czego chcemy doświadczać, co chcemy czuć, jakich pragniemy relacji i w jakim świecie chcemy żyć. Dzięki znalezieniu swojej prawdziwej częstotliwości i dostrojeniu do niej, nauczymy się z łatwością przejawiać to, czego nasza dusza pragnie.
Spotkanie 2 – luty 2021: PRZEBUDZONE SERCE, UWOLNIONY UMYSŁ (nagrania z webinarów)
Dopóki nie porzucimy utożsamienia z własnymi myślami, nie znamy swojej prawdziwej natury i nie mamy pojęcia o bezkresnym miłującym wszechświecie, którego jesteśmy częścią. Podczas tego webinaru zobaczymy, jak bardzo możemy odpuścić poleganie na intelektualnym umyśle i żyć jedynie z przestrzeni Serca. Doświadczymy przebaczenia jako uwolnienia myśli i rozpoznania nierzeczywistości grzechu i winy. Dzięki rozwijaniu umiejętności patrzenia na wszystko oczami „początkującego”, zachwycimy się pięknem i boskością świata, który ujrzymy. I pozwolimy sobie kochać i być wdzięczni za każdy aspekt naszego życia.
Spotkanie 3 – marzec 2021: POTĘGA UFNOŚCI I PRZYZWOLENIA (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru będziemy doświadczać, że Życie jest Cudem, a nie problemem. Rozpoznamy, jak z nieczynienia niczego, całkowitego odprężenia i przyzwolenia na przepływ Ducha rodzi się wielka moc, pewność kierunku i jasność działania. Puszczając iluzję kontroli rozpoznamy wyraźną różnicę między życiem w lęku a Życiem opartym na Łasce i Cudach.
Spotkanie 4 – kwiecień 2021: ODKRYWAJĄC SWOJĄ PRAWDZIWĄ MOC (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru uznamy swoją prawdziwą wartość i zobaczymy, jak to jest kroczyć Drogą Mocy, która się nie waha, nie wątpi i nie słabnie, tak abyśmy mogli skutecznie, ale i bez wysiłku funkcjonować w świecie. Zobaczymy doświadczalnie, co to znaczy, że nikt nie może powiedzieć ci, kim jesteś, ponieważ jesteś tylko Ty. Uświadomimy sobie, jak w tym rozpoznaniu znika wszelkie poczucie oddzielenia, nieświadome próby zyskania aprobaty innych, czy obawa przed osądzeniem. Pozwolimy też sobie poczuć, co to znaczyć być jednym ze Źródłem całego stworzenia. Słowem otworzymy się na doświadczenie Mocy bez przeciwieństwa.
Spotkanie 5 – maj 2021: MOJE AUTENTYCZNE „JA” (nagrania z webinarów)
Pod wszystkimi naszymi duchowymi koncepcjami i nieświadomymi przekonaniami odkryjemy drogocenną perłę, jaką jest nasze autentyczne Ja i pozwolimy mu świecić. Połączymy się z polem nieograniczonych możliwości i przypomnimy sobie nasze ukryte talenty, anielskie zmysły i rozbudzimy geniusza, który jest w każdym z nas.
Spotkanie 6 – czerwiec 2021: OŚWIECENIE I ALCHEMIA FIZYCZNEJ PRZEMIANY (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania pozwolimy na zstąpienie Światła Duszy do fizycznego ciała i doświadczanie siebie jako Światła na poziomie komórkowym i subatomowym. Powiemy, czym jest świetliste ciało i będziemy go doświadczać. Przyjrzymy się alchemii fizycznej przemiany i zobaczymy, jak możemy wpływać na naszą genetykę poprzez stan naszego umysłu. Przypomnimy sobie też, że Oświecenie nie jest żadną zmianą ani osiągnięciem, a jedynie rozpoznaniem tego, czym już jesteśmy.
Spotkanie 7 – lipiec 2021: PANOWANIE NAD CZASEM (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru rozpoznamy, jak uznanie własnej niewinności uwalnia nas od utożsamienia z liniowym czasem. Zamiast zmagać się z czasem lub zużywać się pod wpływem czasu, nauczymy się nad nim panować poprzez BYCIE w wiecznym TERAZ. Rozpoznamy też, jak zmienić naszą przeszłość w teraźniejszości i jak świadomie i w twórczy sposób tworzyć nową przyszłość. Dzięki porzuceniu pozostałości poczucia winy, które trzymało nas w złudzeniu liniowego czasu, doświadczymy nieopisanej radości i otworzymy się na przeżywanie życia z tej przestrzeni.
Spotkanie 8 – sierpień 2021: OBFITOŚĆ I PRZEPŁYW (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania uwolnimy z naszych umysłów pozostałości idei braku, który tak mocno zakorzenił się w ludzkim umyśle. Dzięki połączeniu się ze Źródłem Nieograniczonych Zasobów i dostrojeniu do wibracji doskonałej obfitości, otworzymy się na Życie w stanie Łaski i Przepływu.
Spotkanie 9 – wrzesień 2021: KWANTOWE UZDRAWIANIE I RADOŚĆ (nagrania z webinarów)
Podczas tego webinaru połączymy się z naszym Uzdrowionym Umysłem i pozwolimy mu pokazać nam, czym jest choroba i czym jest prawdziwe zdrowie, jak go doświadczać i jak nie dać się zwieść pozorom fizycznych symptomów. Będziemy łączyć się ze Źródłem nieograniczonej Energii, Inspiracji i Radości, rozbudzając jednocześnie nasze własne naturalne zdolności uzdrawiania. Doświadczymy też, jak bardzo Radość wpływa na dobrostan umysłu i ciała i poczujemy, co to znaczy, że uzdrawiać to czynić szczęśliwym.
Spotkanie 10 – październik 2021: POKÓJ PONAD WSZELKIM POJMOWANIEM (nagrania z webinarów)
Podczas tego spotkania otworzymy się na autentyczne doświadczenie wszechogarniającego pokoju ponad ludzkimi myślami i zdolnością pojmowania. Rozpoznamy też, czym jest prawdziwa akceptacja (choć nie bierność) i jak dzięki niej możemy poczuć, co to znaczy, że NIEBO JEST DOKŁADNIE TU, gdzie jesteśmy. Naturalnym tego rezultatem będzie odprężone i spełnione życie wolne od napięcia czy poczucia braku.
Spotkanie 11 – listopad 2021: JAM JEST WOLNOŚĆ (6-7 listopada 2021 r.)
Podczas tego spotkania, poczujemy, jak to jest być prawdziwie wolnym – wolnym od koncepcji, wolnym od lęku, wolnym od osądu, wolnym od karmy, wolnym od ograniczających nas przekonań – słowem: wolnym od fałszywego „ja”. Jednocześnie otworzymy się na doświadczenie nieograniczonej wolności, która jest naszą prawdziwą naturą, oraz poczucia pełni i miłości, których nic już nie musi ograniczać ani zakłócać. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.
Spotkanie 12 – grudzień 2021: PRZEBUDZENI W NOWYM ŚWIECIE
Nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu będzie radosnym uwieńczeniem całej naszej wspólnej podróży. Uświadomiwszy sobie naturę snów, wyjdziemy ponad pole bitwy ludzkich przekonań i myśli i połączymy się w Polu Światła i Miłości oraz zajmiemy się świętowaniem postrzegania Nowego Świata i świadomym poruszaniem energią tak, aby nam służyła. Utwierdzimy się też w naszej decyzji, by kroczyć przez życie jako świadomi Twórcy i Mistrzowie Nowej Energii, jako żywa obecność Miłości w formie.

KIM JESTEM?
A teraz kilka słów o mnie, prowadzącym te spotkania. Kim jestem? Jestem doskonałą Wolną Duszą, tak jak Ty. Jestem Pokojem i Radością Boga. Nie jestem tu, by cię nauczać, lecz by z tobą świętować naszą Boską Rzeczywistość dokładnie tu, gdzie jesteśmy. Nie jestem Twoim przewodnikiem, lecz raczej przyjacielem i bratem. Nie jestem teoretykiem, lecz katalizatorem przemiany. Nie dam Ci kluczy do Nieba, lecz pokażę, że one już są w Twoim Sercu. Dziękuję Ci, że jesteś!

ZAPISUJĄC SIĘ NA TEN CYKL SPOTKAŃ:
– będziesz miał/a możliwość uczestniczenia w pełnych mocy, miłości i radości spotkaniach na żywo za pośrednictwem zoom;
– będziesz mógł/mogła pogłębić swoją praktykę duchową, jakakolwiek by ona nie była;
– będziesz miał/a dostęp do wiedzy i mądrości płynącej wprost ze Źródła Stworzenia, nie tylko za moim pośrednictwem, ale przede wszystkim poprzez własne serce;
– otrzymasz dostęp do ok. 42 godzin nagrań audio z naszych spotkań do Twojego użytku;
– będziesz miał/a okazję współtworzenia pola światła, miłości i pokoju wraz z innymi istotami w tym procesie;
– staniesz się częścią rosnącej społeczności Przyjaciół Serca, swego rodzaju Duchowej Rodziny, wraz z którą podejmiemy się tej niezwykłej ekscytującej Podróży.

Z RADOŚCIĄ WAS WSZYSTKICH ZAPRASZAM!
Rafał

ŚWIADECTWA UCZESTNIKÓW
Oto kilka wybranych świadectw uczestników „Drogi Twórcy, czyli pierwszego webinaru z cyklu „Droga Urzeczywistnienia”. Aby przejść na stronę ze świadectwami, KLIKNIJ TUTAJ.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:
Aby uczestniczyć na żywo w webinarach, będziesz musiał mieć zainstalowany program „zoom” na swoim komputerze lub aplikację „zoom cloud meetings” w telefonie. Webinary te mają formę audiowizualną, co oznacza, że wszyscy będziemy mogli się widzieć i słyszeć (choć możesz wyłączyć kamerę, jeśli chcesz tylko słuchać i widzieć, a sam nie chcesz być widziany).

Jeśli zapiszesz się na cykl spotkań pt.: Droga Urzeczywistnienia, nie będziesz już musiał się zapisywać osobno na poszczególne spotkania wchodzące w jego skład. Instrukcje techniczne odnośnie instalacji i wstępnej obsługi „zooma” oraz link i kod dostępu, za pomocą których będziesz mógł się połączyć z danym webinarem, będziemy Ci wysyłać osobno najpóźniej na kilka dni przed każdym comiesięcznym spotkaniem. Gdyby nie doszła do Ciebie nasza wiadomość, prosimy o upomnienie się 🙂

Oprócz możliwości wzięcia udziału w webinarach na żywo wszyscy uczestnicy otrzymają do swojego użytku audio z każdego spotkania. A więc nawet jeśli nie mógłbyś uczestniczyć w którymś spotkaniu, to nadal możesz odsłuchać nagrań w innym terminie.

KOSZT:
za 12 weekendowych spotkań: 1200 zł od osoby
(jest to 50% taniej niż w przypadku opłacania każdego spotkania osobno. wychodzi 100 zł zamiast 200 za każde z dwunastu weekendowych spotkań)

Jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz się zaangażować w cały cykl spotkań, możesz wypróbować pierwsze spotkanie z cyklu zatytułowane.: „Droga Twórcy”, wpłacając 200 zł za nagrania. Możesz też próbnie zapisać się na którekolwiek spotkań z tego cyklu na żywo, wpłacając tę samą kwotę. Jeśli później poczujesz, że chcesz przejść cały proces 12 spotkań, będziesz mógł przed kolejnym spotkaniem z tego cyklu dopłacić resztę (1000 zł = 100 zł za każde z 12 spotkań), a my doślemy Ci nagrania z poprzednich spotkań. Istnieje też możliwość rozłożenia płatności na raty płatne przed kolejnymi spotkaniami.

Jeśli się nie zdecydujesz nabyć całego pakietu, nadal będziesz miał/a możliwość uczestniczenia w wybranych spotkaniach z tego cyklu, tylko po normalnej cenie (200 zł za spotkanie).

Jeśli potrzebujesz faktury, kliknij tutaj.

NAGRYWANIE:
Webinary te będą rejestrowane w formie audio. Jeżeli zabierzesz głos podczas spotkania, będzie to oznaczało, że zgadzasz się na nagrywanie swojej wypowiedzi oraz rozpowszechnianie nagrania. Audio z webinarów będą udostępniane uczestnikom webinarów oraz osobom, które w przyszłości nabędą je do swojego użytku.

ZAPISY:
Jeśli zdecydujesz się zapisać na cały cykl KLIKNIJ TUTAJ i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Uwaga: gdybyś nie otrzymał od nas odpowiedzi automatycznej na swój email zaraz po wysyłce formularza, prosimy sprawdź swój spam, a jeśli i tam nie znajdziesz wiadomości od nas, prosimy powiadom nas o tym od razu na email: info@przemianaumyslu.pl, abyśmy mogli Ci dosłać „ręcznie” potrzebne informacje.

Wysyłka formularza zgłoszeniowego oznacza Twoją zgodę
na przetwarzanie danych w celu rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu
oraz Twoją akceptację naszej Polityki prywatności.

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, kliknij TUTAJ.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!
Rafał