Artykuły

Grudzień 2020 – miesiąc przemian

Jeśli jesteś zainteresowany naukowym podejściem do zmian w świadomości w związku z nasilonym promieniowaniem kosmicznym, ewentualnością wyzerowania pola magnetycznego Ziemi i wieloma innymi zjawiskami, które mają miejsce lub mogą mieć miejsce w kosmosie w najbliższych dniach i tygodniach, może będziesz chciał posłuchać materiału przygotowanego przez mojego przyjaciela Tomka Kierzkowskiego:
Wersja krótsza: https://www.youtube.com/watch?v=L87B2xfchvg&feature=youtu.be
Wersja dłuższa (wywiad z Dieterem Broersem): https://www.youtube.com/watch?v=ZHE5gNZSbLM

Ze swej strony dodam, że niezależnie od tego, co się dzieje we wszechświecie, dobrze jest pamiętać, że wszechświat odzwierciedla to, co dzieje się w nas samych. A więc jeśli poprosiłeś o pomoc w swojej przemianie, to dostajesz teraz pomoc! I przejawia się ona zarówno w makroskali (zjawiska kosmiczne), jak i w mikroskali (poprzez wpływ zjawisk kosmicznych na naszą codzienność, jak choćby ujawnienie nieświadomych przekonań po to, aby mogły zostać uwolnione).

Co można z tym zrobić? No cóż, można się nadal opierać temu, co wszechświat przynosi na naszą własną prośbę, narzekać, że pewne rzeczy już nie działają i odpadają z naszego życia i że odczuwamy fizyczne symptomy zmian w naszej świadomości. Lub: można to zaakceptować z wdzięcznością i użyć do pogłębienia własnej przemiany.

To właśnie energia wdzięczności i miłości, rozluźnienie i skoncentrowanie na Polu Serca są najlepszymi rzeczami, jakie możemy w tej chwili zrobić dla siebie i dla świata. Zamiast bać się zmian, jakie będą się działy i już się dzieją, możemy je potraktować jako część wielkiej przygody i zabawy. Czemu nie, skoro sami o to poprosiliśmy? Możemy pozwolić się rozpaść strukturom dawnego systemu opartego na trójwymiarowym myśleniu i władzy intelektualnego umysłu i praktykować życie jedynie z przestrzeni Serca.

Znajdujemy się w niezwykle ekscytujących czasach. Tak naprawdę to my sami zdecydowaliśmy, by pojawić się na Ziemi w chwili, gdy będzie dochodziło do ewolucyjnego skoku w świadomości. I możemy użyć wszystkiego, co się aktualnie dzieje, do tego, by przypomnieć sobie prawdę naszej Duszy i żyć nią świadomie.