Medytacje

Istnieją bardzo różne definicje medytacji. Dla mnie medytacja jest przede wszystkim formą obcowania z Bogiem, ze Źródłem, z własną Boskością. Modlitwa zaś jest przyjmowaniem tej Boskości jako swojej prawdy. Obecnie prowadzę na żywo cykl spotkań medytacyjno-modlitewnych o takim charakterze, które zatytułowałem: Przestrzeń modlitwy. Nie ma w nich nauczania, a jedynie okazja do połączenia się w częstotliwości pokoju, miłości, wdzięczności, uzdrowienia, harmonii, radości i obfitości oraz pozwolenia, aby stały się one naszym żywym codziennym doświadczeniem.

Na ten moment na tej stronie funkcjonują trzy podstrony z medytacjami: