Medytacje


Medytacje na tej stronie są zaproszeniem:

  • do częstotliwości oświecającej umysł i budzącej serce;
  • do głębokiej komórkowej przemiany i uzdrowienia na wszelkich poziomach;
  • do doświadczenia akceptacji, pokoju i harmonii kończących wszelkie duchowe poszukiwania i zmagania

Zapraszam Cię do zapoznania się z pierwszym cyklem medytacji, jaki zatytułowałem: Niebo chodzi po Ziemi.