Niebo chodzi po Ziemi

Cykl comiesięcznych prowadzonych medytacji
oświecających umysł, budzących serce
i otwierających komórki ciała
na przyjęcie częstotliwości Nowej Ziemi.

Od września 2021 r. na początku każdego miesiąca ogłaszam 4 nowe nagrania prowadzonych medytacji ze spokojną instrumentalną muzyką w tle. Medytacje te trwają średnio od 10 do 45 minut. Każdy miesiąc jest poświęcony innemu tematowi, czy też aspektowi naszego dostrajania do nowego wymiaru Istnienia. Zapraszam Was więc do odwiedzania tej strony przynajmniej raz na początku każdego miesiąca. 🙂

Światło schodzi na Ziemię – medytacje na wrzesień 2021 r.

1. Puścić opór – 21 min.
2. Objęcie cienia i komórkowa przemiana – 16 min.
3. Oddech Światła i Miłości – 45 min.
4. Wszystko jest w porządku w całym stworzeniu – 30 min. – audio bezpłatne

Dostrojenie – medytacje na październik 2021 r.

5. Zdjęcie masek tożsamości – 24 min.
6. Integracja ducha, umysłu i ciała – 12 min.
7. Nowe Kontinuum – 15 min.
8. Dostrojenie do częstotliwości, której pragnę – 14 min. – audio bezpłatne

Przebaczenie – medytacje na listopad 2021 r.

9. Pozwolić sobie na błąd – 20 min.
10. Posłańcy przebaczenia – 20 min. – audio bezpłatne
11. Koniec gry w winę i grzech – 20 min.
12. Przebaczam, puszczam i żyję – 18 min.

Poddanie – medytacje na grudzień 2021 r.

13. Święta chwila – 16 min. – audio bezpłatne
14. Z nurtem życia – 20 min. – audio bezpłatne
15. Przez ucho igielne – 25 min. – audio bezpłatne
16. Medytacja na szczęśliwy dzień – 18 min. – audio bezpłatne

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MEDYTACJI?
Przy okazji publikowania materiałów na grudzień zdecydowałem, że przynajmniej jedno audio medytacji na dany miesiąc będzie bezpłatne. Aby posłuchać bezpłatnego audio, kliknij na któryś z powyższych linków.
Pozostałe medytacje można nabyć na dwa sposoby:
– dostęp do pojedynczych medytacji – 50 zł za jedno audio
– dostęp do 3 płatnych audio medytacji z danego miesiąca – 100 zł za 3 audio

Jeśli chciałbyś/łabyś nabyć medytację/e, KLIKNIJ TUTAJ.
Jeśli potrzebujesz faktury, prosimy o poinformowanie nas o tym na email: info@przemianaumyslu.pl oraz o podanie wszystkich danych do faktury najpóźniej w chwili dokonania przelewu.