Niebo chodzi po Ziemi

Cykl comiesięcznych prowadzonych medytacji
oświecających umysł, budzących serce
i otwierających komórki ciała
na przyjęcie częstotliwości Nowej Ziemi.

Od września 2021 r. do kwietnia 2022 r. na początku każdego miesiąca ogłaszałem 4 nowe nagrania prowadzonych medytacji ze spokojną instrumentalną muzyką w tle. Medytacje te trwają średnio od 10 do 45 minut. Każdy miesiąc  poświęcony był innemu tematowi, czy też aspektowi naszego dostrajania do nowego wymiaru Istnienia. Ostatnie nagrania pod wspólnym tytułem „Oświecenie” pojawiły się w kwietniu 2022 r. Zapraszam do zapoznania się z wybranymi lub wszystkimi medytacjami. 🙂

Światło schodzi na Ziemię – medytacje – wrzesień 2021 r.

1. Puścić opór – 21 min.
2. Objęcie cienia i komórkowa przemiana – 16 min.
3. Oddech Światła i Miłości – 45 min.
4. Wszystko jest w porządku w całym stworzeniu – 30 min. – audio bezpłatne

Dostrojenie – medytacje – październik 2021 r.

5. Zdjęcie masek tożsamości – 24 min.
6. Integracja ducha, umysłu i ciała – 12 min.
7. Nowe Kontinuum – 15 min.
8. Dostrojenie do częstotliwości, której pragnę – 14 min. – audio bezpłatne

Przebaczenie – medytacje – listopad 2021 r.

9. Pozwolić sobie na błąd – 20 min.
10. Posłańcy przebaczenia – 20 min. – audio bezpłatne
11. Koniec gry w winę i grzech – 20 min.
12. Przebaczam, puszczam i żyję – 18 min.

Poddanie – medytacje – grudzień 2021 r.

13. Święta chwila – 16 min. – audio bezpłatne
14. Z nurtem życia – 20 min. – audio bezpłatne
15. Przez ucho igielne – 25 min. – audio bezpłatne
16. Medytacja na szczęśliwy dzień – 18 min. – audio bezpłatne

Łagodność – medytacje – styczeń 2022 r.

17. Łagodność wobec siebie – 14 min. – audio bezpłatne
18. Łagodność a pragnienie serca – 20 min.
19. Łagodność wobec innych – 20 min.
20. Łagodność idzie przez świat – 24 min.

Miłość – medytacje – luty 2022 r.
21. Przyjęcie Miłości – 27 min. – audio bezpłatne
22. Przywracanie komunikacji – 20 min.
23. Miłość i Święty Związek – 18 min.
24. Bycie Obecnością Miłości – 30 min.

Pokój – medytacje – marzec 2022 r.
25. Medytacja Pokoju – 33 min. – (film z medytacją – bezpłatny)
26. Jestem Pokojem – 15 min. – (film z medytacją – bezpłatny)
27. Pokój – centrum mojego istnienia – 15 min. – (audio z medytacją i muzyką – bezpłatne)

Oświecenie – medytacje – kwiecień 2022 r.
28. Światło, którym jesteś – 18 min. – audio bezpłatne
29. Spacerując w hologramie światła – 15 min.
30. Wzniesienie i zstąpienie – 15 min.
31. Zstąpienie Mistrza – 20 min.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO MEDYTACJI?
Przynajmniej jedno audio medytacji na dany miesiąc jest dostępne bezpłatnie. Aby posłuchać bezpłatnego audio, kliknij na któryś z powyższych linków.
Pozostałe medytacje można nabyć na dwa sposoby:
– dostęp do pojedynczych medytacji – 50 zł za jedno audio
– dostęp do 3 płatnych audio medytacji z danego miesiąca – 100 zł za 3 audio

Jeśli chciałbyś/łabyś nabyć medytację/e, KLIKNIJ TUTAJ.
Jeśli potrzebujesz faktury, prosimy o poinformowanie nas o tym na email: info@przemianaumyslu.pl oraz o podanie wszystkich danych do faktury najpóźniej w chwili dokonania przelewu.