Medytacje

Modlitwa do Ducha…

Wczoraj podczas indywidualnej sesji przyjaciółka poprosiła mnie, żebym sformułował jakąś modlitwę do Ducha Świętego, którą mogłaby przypominać sobie codziennie.

Chcę od razu zaznaczyć, że Duch Święty nie jest dla mnie jakąś istotą na zewnątrz mnie, lecz raczej częścią mojego umysłu, która jest poczytalna; która widzi złudzenia, ale zna też prawdę ponad nimi. Duch Święty jest Polem Mocy, Światła i Mądrości, które nie tylko łączy nas ze Źródłem, ale które również zna cały obraz sytuacji i wie – w odróżnieniu od intelektualnego umysłu – jakie jest najlepsze rozwiązanie w każdych okolicznościach. Duch Święty jest odpowiedzią Boga na nasze wołanie. Jest Głosem mówiącym w Imieniu Boga, który mówi do nas przez cały czas, nie tylko poprzez myśli, słowa i obrazy, ale również i uczucia w ciele oraz słowa i zachowanie innych ludzi, a także sploty okoliczności i wydarzenia. Duch Święty jest w istocie naszym własnym prawdziwym Głosem, który możemy słyszeć, gdy intelektualny umysł milknie, a my dostrajamy się do Głosu Serca.

A oto modlitwa, która sformułowała mi się dzisiaj. Możesz jej użyć, jeśli chcesz, lub stworzyć swoją własną. A jeśli nie czujesz, by używać słów, to możesz po prostu w ciszy słuchać Głosu Serca.

Modlitwa do Ducha Świętego:

Duchu Święty,
Zjednoczone Pole Mocy, Światła i Mądrości,
Głosie Boga we mnie,
Oddechu Miłości we mnie…
Dziękuję, że jesteś,
że mówisz do mnie i przeze mnie,
że żyjesz we mnie i przeze mnie.
Oddaję Ci ten dzień
i tych, których dziś spotkam.
Oddaję Ci mój czas;
Ty wiesz, jak go najlepiej użyć
dla dobra wszystkich.
Oddaję Ci moje ciało,
Ty wiesz, jak się nim posłużyć
do komunikowania miłości.
Oddaję Ci moje myśli.
Zachowaj te, które służą prawdzie,
a oczyść te, które się jej opierają.
Jestem dziś Twój/Twoja.
Jestem Instrumentem Pokoju
jako Twoje Przejawienie w tym świecie.