Medytacje

Niebo chodzi po Ziemi – cykl comiesięcznych medytacji

Zapraszam Cię do głębokiej podróży wewnętrznej poprzez cykl medytacji Niebo chodzi po Ziemi.

Medytacje te są zaproszeniem:

  • do częstotliwości oświecającej umysł i budzącej serce;
  • do głębokiej komórkowej przemiany i uzdrowienia na wszelkich poziomach;
  • do doświadczenia akceptacji, pokoju i harmonii kończących wszelkie duchowe poszukiwania i zmagania.

Począwszy od września 2021 r. na początku każdego miesiąca będę ogłaszał 4 nowe nagrania prowadzonych przeze mnie medytacji ze spokojną instrumentalną muzyką w tle. Każdy miesiąc będzie poświęcony innemu tematowi, czy też aspektowi naszego dostrajania do nowego wymiaru Istnienia.

ŚWIATŁO SCHODZI NA ZIEMIĘ – MEDYTACJE WE WRZEŚNIU
We wrześniu skupimy się na zejściu Światła Duszy na Ziemię oraz na związanej z tym fizycznej i emocjonalnej przemianie. Dwie pierwsze medytacje, które mają wesprzeć ten proces, dotykają tematu oporu i jego puszczenia, a także objęcia własnego cienia. Trzecia medytacja zatytułowana „Oddech Światła i Miłości”, inspirowana jedną z żywych praktyk Drogi Mistrzostwa, pogłębia ten proces przez skupienie na oddechu i użycie oddechu do tego, by wpuścić jeszcze więcej światła do fizycznego doświadczenia. Ostatnia medytacja: „Wszystko jest w porządku w całym stworzeniu” jest zwieńczeniem trzech pierwszych medytacji i zaproszeniem do głębokiego doświadczenia integracji.

Nagrania medytacji w całym cyklu Niebo chodzi po Ziemi będą trwały średnio od 15 do 45 minut. Można albo nabyć dostęp do pojedynczych medytacji, albo do wszystkich medytacji z danego miesiąca. Szczegółowe informacje znajdziecie na nowej stronie: https://niebonaziemi.org/medytacje/niebo-chodzi-po-ziemi/.

Stronę tę można otworzyć albo przez powyższy link, albo w menu głównym strony „Niebo na Ziemi”.

KLIKNIJ TUTAJ, BY ROZPOCZĄĆ MEDYTACYJNĄ PRZYGODĘ.