Artykuły

Paradoks Przebudzonego Życia

Ostatnio dostałem szereg pytań od Przyjaciółki, a zarazem gorliwej słuchaczki Drogi Mistrzostwa dotyczących rzekomych sprzeczności w wypowiedziach Jeszuy. Zainspirowały mnie one do napisania artykułu i zrobienia spotkania online o paradoksie przebudzonego życia. Artykuł jest na stronie Drogi Mistrzostwa, a audio ze spotkania w cyklu nagrań: Śniadanie Mistrzów.

Oto link do artykułu i odpowiedzi na pytania.

A oto nagranie:

Listen to „Paradoks przebudzonego życia” on Spreaker.