Spotkania grupowe

Najbliższe wydarzenia:
Oto informacje o planowanych spotkaniach stacjonarnych. Strona ta jest często aktualizowana o nowe wydarzenia.

Poprzednie wydarzenia od 2020-2023 r.:

Informacje o przeszłych wydarzeniach w 2019 r. znajdziesz TUTAJ. Informacje o organizowanych przeze mnie i moją żonę Marię wydarzeniach z Drogą Mistrzostwa znajdziesz TUTAJ.