Spotkania grupowe

Najbliższe wydarzenia:

Poprzednie wydarzenia w 2020 r.:

Informacje o przeszłych wydarzeniach w 2019 r. znajdziesz TUTAJ. Informacje o organizowanych przeze mnie i moją żonę Marię wydarzeniach z Drogą Mistrzostwa znajdziesz TUTAJ.