Spotkania indywidualne

Cel spotkań
Spotkania indywidualne, które prowadzę, służą jako wsparcie w procesie rozpoznania tego, po co naprawdę na tej Ziemi jesteśmy, i urzeczywistnienia własnego prawdziwego Ja. Większość ludzi – z powodu wyparcia emocjonalnych traum, blokad w ciele i wytworzonych w umyśle przekonań – nadal żyje w poczuciu rozdwojenia i konfliktu. Tak nie musi być! Droga do porzucenia złudzeń, przypomnienia celu duszy, przebudzenia umysłu i otwarcia Serca jest bardzo prosta. Klucz znajduje się w Tobie. Jeśli chcesz, możemy się razem przyjrzeć jak otworzyć drzwi do świadomego przeżywania Pokoju, Miłości i Harmonii w Twoim życiu.

Aby uzyskać więcej informacji i ewentualnie zapisać się na sesję, KLIKNIJ TUTAJ.