Webinary

Prowadzone przez mnie od 2020 r. webinary są zaproszeniem do natychmiastowego kontaktu ze Źródłem Stworzenia, z własną Duszą, a także do szczerego wglądu w własną nieświadomość i objęcia w sobie wszystkiego, co zostało osądzone i wyparte. Oferują bardzo praktyczne narzędzia pomocne w procesie uzdrowienia, w ewolucyjnym skoku w świadomości, a także w przejściu z trybu „myślenia” i „przetrwania” do CZUCIA i BYCIA Boskością, którą już jesteśmy. Są również okazją do spotkania na żywo duchowych Przyjaciół i połączenia się w częstotliwości Pokoju i Miłości.

Spotykamy się w formie audiowizualnej. Webinary niekiedy przybierają postać warsztatów, innym razem spotkań medytacyjnych lub sesji oddechowych. Zapraszam zarówno do udziału w webinarach na żywo, jak i do zapoznania się z materiałami z webinarów, które już się odbyły.

Więcej informacji o webinarach/kursach online znajdziesz stronie: https://rafalwerezynski.pl/kategoria-produktu/kursy-online/.