Relacje na Nowej Ziemi

Tutaj możesz uzyskać informacje o poszczególnych nagraniach kursu online „Relacje na Nowej Ziemi”.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o całym kursie online, kliknij TUTAJ. Jeśli chcesz nabyć dostęp do całego kursu lub do poszczególnych spotkań, kliknij TUTAJ.

 • W DOBREJ RELACJI ZE SOBĄ (2 nagrania audio, w sumie 3,5 godz.)
  Podczas tego spotkania otwieramy się na kochającą relację z samym sobą. Zastanawiamy się, jaka naprawdę jest nasza relacja z duszą, z umysłem i z ciałem. Czy nadal jesteśmy w konflikcie z jakimś aspektem nas samych nie pozwalając na integrację, czy też wszystko w naszym życiu jest spójne i harmonijnie się układa? Spoglądamy na to, gdzie jeszcze odmawiamy sobie miłości i jak możemy to zmienić poprzez głębszą wewnętrzną integrację. Jeżeli już jesteś w dobrej relacji z samym sobą, to możemy odkryć, jak tę relację pogłębić. Przyglądamy się też kwestii poczucia własnej wartości, zaufania sobie, intuicji i wielu innym. Aby uzyskać dostęp do audio (200 zł), przejdź do SKLEPU.
 • MIŁOŚĆ BEZ ŚCIEMNIANIA, czyli o nowym poziomie relacji partnerskich (2 nagrania audio, w sumie 3,5 godz.)
  Istotą kochających relacji partnerskich jest szczerość wobec siebie i autentyczność wobec drugiego oraz prawdziwa zdolność słuchania. Podczas tych webinarów powiemy o tworzeniu związków bez niedomówień, bez udawania, bez masek, bez nieświadomych schematów, a także o wyjściu poza konflikt ego do prawdziwej komunikacji z poziomu duszy. Webinary te są przeznaczone dla wszystkich – nie tylko dla tych, którzy pozostają w związkach partnerskich, ale również dla tych, którzy żyją sami. Podczas tego webinaru pozwolimy sobie przemienić i uzdrowić to, co jeszcze domaga się uzdrowienia w kontekście naszych relacji partnerskich (obecnych i minionych) lub ich braku. Uświadomimy sobie przekonania, które blokują nas w pełnym przeżywaniu miłości, zobaczymy fałszywe wyobrażenia, jakie stworzyliśmy na temat związków i poznamy narzędzia, które pomogą nam świadomie tworzyć miłujące relacje. Weźmiemy to, co najlepsze z energii żeńskiej i męskiej i pozwolimy, aby obie te energie połączyły się harmonijnie w naszych sercach. Nauczymy się też tworzyć balans między miłością do siebie, a empatycznym i pełnym zrozumienia podejściem do innych. Aby uzyskać dostęp do audio (200 zł), przejdź do SKLEPU.
 • DARY RODZICÓW (2 nagrania audio, w sumie 3,5 godz.)
  Podczas tego webinaru spotkamy się w sercu ze swoimi biologicznymi rodzicami. Niezależnie od tego, czy mieliśmy z nimi konfliktową czy dobrą relację, a może nawet żadnej relacji, to najczęściej nie jesteśmy świadomi daru, jaki od nich otrzymaliśmy. Nie chodzi tylko o dar życia, ale również o wiele innych darów, którym przyjrzymy się podczas tego spotkania. Dopiero uświadomienie sobie tych darów i pełne pojednanie z rodzicami (niezależnie od tego, czy żyją, czy nie), może nam pozwolić żyć pełnią życia. Zapraszam do cudownej przygody odnowienia relacji z rodzicami na zupełnie nowej duchowej płaszczyźnie, na której nie tylko spojrzymy na nich inaczej, ale przede wszystkim spojrzymy inaczej na siebie i poczujemy głęboką wewnętrzną integrację i moc. Aby uzyskać dostęp do audio (200 zł), przejdź do SKLEPU.
 • EMOCJE OSWOJONE (2 nagrania audio, w sumie 3,5 godz.)
  Spotkanie to można by nazwać spotkaniem z wewnętrznym dzieckiem. Wewnętrzne dziecko w moim rozumieniu to ten aspekt nas samych, który – aby przetrwać – nie był w stanie przeżyć w pełni pewnych trudnych emocji w dzieciństwie i nadal kieruje naszymi zachowaniami z poziomu podświadomości. Większość dorosłych ludzi nosi w sobie rany z dzieciństwa w postaci napięć w ciele i nieświadomych przekonań. Te napięcia i przekonania sprawiają, że funkcjonujemy w stanie rozdwojenia i nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia. Podczas tego spotkania pozwolimy sobie na integrację „dorosłego” i „dziecka” w nas. Zrobimy to poprzez oddech i praktykę obecności i nieosądzające czucie emocji w ciele, co pomoże nam uzdrowić naszą relację ze trudnymi emocjami, przede wszystkim ze smutkiem, lękiem i gniewem. Przeżycie tych emocji nie w głowie, ale w ciele, pozwoli nam na jeszcze głębsze doświadczanie radości i pokoju w naszym życiu. Aby uzyskać dostęp do audio (200 zł), przejdź do SKLEPU.
 • CUD ŻYCIA – O RELACJACH Z DZIEĆMI I Z WŁASNYM DZIECIŃSTWEM (2 nagrania audio, w sumie 3,5 godz.)
  Moje własne doświadczenie komunikacji z duszą dziecka jeszcze przed jego poczęciem oraz świadome sprowadzenie duszy na ten świat otworzyło mnie na zupełnie nowy sposób rozumienia siebie i celu naszego pobytu na tej Ziemi. A przygoda kreowania życia z żoną Marią i z ponad dwuletnim już teraz Jasiem pomogła mi uzdrowić pozostałości moich wzorców i przekonań oraz pokazała mi, jak można w empatyczny sposób tworzyć harmonijne relacje a zmaganie przemienić w taniec. To nie znaczy, że w moim życiu nie ma wyzwań. Są, i właśnie one uczą mnie, jak przejść na jeszcze głębszy poziom przeżywania i rozumienia życia, który jeszcze chwilę wcześniej – nie wiedziałem, że jest dostępny. Podczas tych webinarów, podzielę się swoim doświadczeniem, praktyczną wiedzą i narzędziami, które mogą być pomocne nie tylko dla świeżych rodziców, ale również dla tych, którzy mają starsze czy dorosłe dzieci, a nawet dla tych, którzy nie mają dzieci, a chcieliby spojrzeć w nowy sposób na relacje z dziećmi i/lub z własnym dzieciństwem. Zobaczymy, jak przy pomocy większej świadomości możemy stworzyć naprawdę szczęśliwe relacje z dziećmi oparte na szacunku i zrozumieniu. Rozpoznamy też, jak dzieci mogą nam pomóc w uświadomieniu sobie własnej nieświadomości i uzdrowieniu własnych niezaleczonych ran z dzieciństwa. Zamiast patrzeć na dzieci (zwłaszcza te małe, ale również te dorosłe) jak na obiekt wychowawczy, jak na coś, co chcemy ukształtować lub zmienić, zobaczymy w nich dojrzałe dusze, które wiedzą, po co tu przyszły i co mają tu zrobić. Zamiast patrzeć na nie z góry, spojrzymy na nich jak na partnerów, przyjaciół i wolnych ludzi. Zamiast myśleć, że musimy cokolwiek dla dzieci poświęcać, zobaczymy, że są naszą szansą całkowitego wyjścia z głowy i ujrzenia CUDU ŻYCIA. Spoglądając na ich niewinność i radość uświadomimy sobie, że one jedynie przypominają i odzwierciedlają to, jacy my sami jesteśmy w rdzeniu naszej Istoty. Aby uzyskać dostęp do audio (200 zł), przejdź do SKLEPU.
 • RELACJA Z CIAŁEM i DUCHOWA INTYMNOŚĆ (2 nagrania audio, w sumie 3,5 godz.)
  Podczas tego spotkania spojrzymy wpierw na naszą relację z ciałem: czy nadal czegoś się wstydzimy, czy coś uważamy za grzeszne, czy coś w sobie osądzamy, czy też podchodzimy do ciała z całkowitą akceptacją. Poprzez praktykę całkowitej akceptacji tego, co – być może – jeszcze w sobie odrzucaliśmy, i porzucenie wszelkich osądów, otworzymy się na nowe odczuwanie dotyku i pojmowanie zmysłowości. Nie będziemy mówić o zmysłowości jako sposobie „dostania” tego, czego chcemy, ale raczej dawania szacunku i miłości oraz komunikowania tego, czym jesteśmy. Przyjrzymy się również temu, czym jest duchowa intymność i święta seksualność oraz jak możemy ich użyć do tego, by poczuć większy poziom połączenia ze sobą, witalności, energii, zdrowia, otwarcia, akceptacji, rozluźnienia, a także jak dzięki nim tworzyć miłujące relacje. Aby uzyskać dostęp do audio (200 zł), przejdź do SKLEPU.