Spotkania online

„Wielka Dusza” – nagranie ze spotkania online 28 stycznia 2021 r.

Jesteś wspaniałą, cudowną, wielowymiarową istotą, wielką Duszą, której w żaden sposób nie zda się zdefiniować miarą doświadczeń czasu i przestrzeni. Twoje doświadczenia, Twoja historia, Twój zawód, Twoje upodobania, Twoja rodzina i znajomi, a nade wszystko Twoje ludzkie wzorce i przekonania to jedynie mikroskopijnie mały aspekt zawężonej świadomości. A jednak w samym środku swojego ludzkiego doświadczenia możesz nie tylko rozpoznać swoją wielkość i nieograniczoność ponad „polem bitwy” ludzkich przekonań, ale możesz również sprowadzić to rozpoznanie do swojej codzienności. Możesz przynieść Niebo na Ziemię. Możesz połączyć Ducha z materią. Możesz ucieleśnić Duszę. Możesz promienieć swoim blaskiem w samym środku swojej ciemności.

Więcej o tym na nagraniu ze spotkania online 28 stycznia 2021 r. zatytułowanego „Wielka Dusza”.

Listen to „Wielka Dusza” on Spreaker.