Współpraca

Wierzę, że każdy z nas jest Mistrzem lub inaczej mówiąc: doskonałą Duszą. Każdy z nas może to sobie przypomnieć i mieć swój udział w przynoszeniu Nieba na Ziemię. Twój udział jest nieoceniony. I dziękuję Ci za wszystko, co robisz i wszystko, czym jesteś.

Pragnę, aby ta strona była nie tylko portalem mojego wyrażania Siebie, ale również szansą do spotkania Twórców Nowej Energii, Nowej Ziemi, Nowej Wibracji, Nowej Jakości Życia, niezależnie od tego, jaką praktyką duchową się posługują. Myślę, że możemy się spotkać w SERCU, ponad podziałami na grupy, nurty czy tradycje duchowe. Na poziomie Serca jesteśmy bowiem Jednym i chcemy tego samego: pełnego urzeczywistnienia Miłości w naszym życiu.

Choć jako dusze już się dobrze znamy i nasze spotkania i tak dzieją się spontanicznie, to chcę również udostępnić na tej stronie przestrzeń do stworzenia sieci kontaktów oraz spontanicznej ekspresji dla innych. Myślę, że z czasem może to przybierać bardzo różne formy. W głowie kłębi mi się sporo pomysłów. Na ten moment wychodzę z dwoma inicjatywami: