Wiersze

Zadziwienie – wiersz

Niebo w twych oczach,
Słońce w uśmiechu,
iskra w serduszku,
widzę cię maluszku

uwielbiam patrzeć,
jak twa wielka dusza
z pasją zdobywcy
ciałkiem twym porusza

zadziwiam się cudem życia,
co samo rośnie i rozkwita,
i wiedząc, czego chce,
życie rączkami chwyta

nie przeszkadzam więc,
to jest przecież twoja droga,
lecz zachwycam się, że przede mną
objawia się tajemnica Boga

wiem, że nie mój jesteś,
choć genów pożyczyłeś wiele,
ty jesteś swój i wszechświata,
a ja twym kibicem i przyjacielem

idź za sercem, o opinię świata
niech nie boli cię głowa,
a ja będę zawsze obok,
gdybyś mnie potrzebował

Kochanemu „synkowi” – „tata”
12.02.2021

Rafał Wereżyński